U bent hier

Schoolverlatersrapport

In het schoolverlatersrapport worden pas afgestudeerden in Vlaanderen een jaar lang gevolgd in hun zoektocht naar een eerste job. Via onze interactieve online toepassing kan je alle data gedetailleerd bekijken. 

Wat houdt het in?

  • De studie beantwoordt de belangrijke vraag naar de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden en geldt ondertussen als een referentiewerk voor iedereen die op het punt staat een studiekeuze te maken.
  • Door koppeling met gegevens van het departement onderwijs en Syntra worden alle schoolverlaters opgevolgd, dus ook degenen die zich niet bij VDAB inschrijven. Hierdoor wordt een zeer nauwkeurig totaalbeeld van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verkregen.
  • De studie bevat de basisresultaten. Via een interactieve online toepassing kan je ook detailgegevens per studierichting bekijken.

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - editie 2020

Schoolverlatersrapport 2020

In 2018 verlieten 70.606 jongeren in Vlaanderen de school. Eén jaar later is 8,9% of 6.262 van deze schoolverlaters op zoek naar werk.

Na een gestage daling van het werkzoekendenpercentage tussen 2013 en 2018 stabiliseert het in 2019. Dit accordeert met een groeivertraging op de Vlaamse vacaturemarkt: vanaf februari 2019 zien we de aanhoudende toename in het aantal ontvangen vacatures van de afgelopen jaren afvlakken.

Het aandeel ongekwalificeerde schoolverlaters van 9,0% blijft hoog, evenals het aandeel van deze schoolverlatersgroep dat na één jaar als werkzoekend is geregistreerd (30,5%).

Het behalen van een diploma is nog steeds hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Als dit daarenboven gecombineerd wordt met een goede portie relevante werkervaring, zoals bij de Leertijd, een zevende jaar BSO of een Se-n-Se TSO, dan kan de schoolverlater vlot aan de slag. En hoe hoger het diploma, hoe lager het werkzoekendenaandeel.

Mannen kiezen nog altijd vaker voor STEM dan vrouwen. In het hoger onderwijs zien we de afgelopen jaren wel een duidelijke toename in het aantal STEM-vrouwen. Hoe hoger het studieniveau, hoe groter ook het aandeel vrouwelijke STEM-schoolverlaters. Man of vrouw, een schoolverlater met een STEM-diploma vindt vlot zijn weg op de arbeidsmarkt.

Ook schoolverlaters met een diploma in de zorg doen het goed. Vooral diegene met een diploma hoger onderwijs of diegene met een zorgdiploma voor specifieke doelgroepen (ouderen, leefgroepen, kinderen,...).

Download:

Vorige edities

Vorige edities vind je terug in het archief.