Schoolverlatersrapport

In het schoolverlatersrapport worden pas afgestudeerden in Vlaanderen een jaar lang gevolgd in hun zoektocht naar een eerste job. Via onze interactieve online toepassing kan je alle data gedetailleerd bekijken.

Wat houdt het in?

  • De studie beantwoordt de belangrijke vraag naar de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden en geldt ondertussen als een referentiewerk voor iedereen die op het punt staat een studiekeuze te maken.
  • Door koppeling met gegevens van het departement onderwijs en Syntra worden alle schoolverlaters opgevolgd, dus ook degenen die zich niet bij VDAB inschrijven. Hierdoor wordt een zeer nauwkeurig totaalbeeld van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verkregen.
  • De studie bevat de basisresultaten. Via een interactieve online toepassing kan je ook detailgegevens per studierichting bekijken.

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - editie 2021

 

In 2019 verlieten 65.311 jongeren in Vlaanderen de school. Er was toen nog geen sprake van covid-19 en de Vlaamse arbeidsmarkt deed het vrij goed. Op 30 juni 2020 - ongeveer een jaar later - was 10,1% of 6.600 van deze schoolverlaters als werkzoekend geregistreerd bij VDAB. We zaten toen in fase 3 van de exit uit de eerste corona-lockdown.

Tegenover juni 2019 is het werkzoekendenpercentage gestegen met 1,2 procentpunt. In vroege coronatijd lijkt deze stijging mee te vallen.

Corona impacteerde de startende loopbaan van sommige schoolverlaters echter meer dan andere. Het gaat vooral om schoolverlaters uit opleidingen die gelinkt kunnen worden aan sectoren en beroepen waar de werkgelegenheid zwaar te lijden had onder de vroege coronacrisis en waarin er minder kansen op een job waren. Denk met name aan studenten uit opleidingen in horeca, toerisme en schoonheidsverzorging.

Een diploma blijft hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Als dit daarnaast gecombineerd wordt met een goede portie relevante werkervaring, zoals bij een specialisatiejaar in BSO en TSO, dan kan de schoolverlater vlot aan de slag. En hoe hoger het diploma, hoe lager de kans om na een jaar werkzoekend te zijn.

In onze digitale en door technologie gedreven kennismaatschappij blijft er grote nood aan wetenschappelijke en technische profielen, ook in tijden van crisis. De schoolverlaters uit een STEM-opleiding vonden in het algemeen dan ook vlot aansluiting met de arbeidsmarkt.

Schoolverlaters die opgeleid werden tot een zorgberoep hadden globaal gezien de beste kansen op de arbeidsmarkt. Er heerst al jaren een groot tekort aan (ver)zorgend personeel, in de eerste plaats aan verpleegkundigen, zorgkundigen en professionals in de jeugd- en gehandicaptenzorg. Door de coronacrisis wordt deze problematiek extra onderlijnd.

infografiek schoolverlatersrapport 2021

 

Download:

Vorige edities

Vorige edities vind je terug in het archief.