U bent hier

VDAB ontcijfert

VDAB ontcijfert is een publicatie van de Studiedienst voor het ruime publiek.

Wat houdt het in?

  • VDAB ontcijfert bevat korte nieuwsberichten over actuele thema's op de arbeidsmarkt.
  • Allerhande interessante thema's komen aan bod, zoals: de knelpuntberoepen, werken met een arbeidshandicap, werk vinden als laaggeschoolde werkzoekenden, de crisis...

Knelpuntgerichte beroepsopleidingen:
een exploratie van de cijfers

screenshot van ontcijfert

VDAB zet al jaren in op beroepsopleidingen, om vacatures voor knelpuntberoepen ingevuld te krijgen. Het gaat om opleidingen in groep, specifiek gericht naar een bepaald beroep, die georganiseerd worden door VDAB zelf of door een partner.

De huidige lijst met knelpuntberoepen, gebaseerd op cijfers uit 2019, is met 188 jobs langer dan ooit. Bovendien zal de vergrijzing van de werkende bevolking niet plots verdwijnen en de structurele krapte zal nog enige tijd een uitdaging op de arbeidsmarkt vormen, ook in tijden van Covid-19.

De analyse toont aan dat het beroepsgerichte opleidingsaanbod van VDAB duidelijk mee een antwoord biedt op knelpunten op de arbeidsmarkt. In 2019 financierde of erkende VDAB 411 knelpuntgerichte opleidingen. 16.137 cursisten beëindigden zo'n opleiding. Dat zijn de hoogste aantallen in de voorbije vijf jaar.

Download VDAB ontcijfert nr. 41 

Vorige edities vind je terug in het archief.