Vacaturewerking

Algemeen

Als werkgever lokale diensteneconomie krijg je enkel subsidies voor de tewerkstelling van een doelgroepmedewerker indien:

  • De doelgroepwerknemer een advies heeft gekregen van VDAB om te werken binnen lokale diensteneconomie
  • Je de doelgroepwerknemer aanwerft via een gepubliceerde vacature binnen de VDAB deeldatabank voor sociale economie

Kan je als werkgever nog niet registreren binnen 'mijn VDAB'?  Vraag dan toegang aan VDAB. Meer info vind je in het document 'toegang tot VDAB voor het publiceren van vacatures' of zie handleiding voor werkgevers.

Vacatureconsulenten

Lijst vacatureconsulenten en bevoegde bedrijven

Bekijk het overzicht van de vacatureconsulenten voor jouw bedrijf.

Handleiding werkgever

Alle informatie met betrekking tot het plaatsen van vacatures, toeleiding van kandidaten, aanwerven van doelgroepwerknemers en opvolging van dossiers vind je in de uitgebreide werkgevershandleiding.

Werknemer voorstellen

Je kan als werkgever ook zelf een kandidaat voordragen voor een vacature. In dat geval zijn er 2 mogelijkheden: de kandidaat heeft al een advies LDE gekregen van VDAB of de kandidaat heeft nog geen advies LDE gekregen.

Werkwijze indien jouw voorgestelde kandidaat reeds een geldig ticket lokale diensteneconomie heeft:

  1. Je publiceert een vacature in de deeldatabank (Mijn VDAB). VDAB zet op jouw vraag de vacature passief, zodat geen andere werkzoekenden worden toegeleid.
  2. Je vraagt aan de vacatureconsulent om de voorgestelde persoon te koppelen aan de vacature. Je kan deze kandidaat dan aanwerven zonder andere kandidaten te zien

Heeft je kandidaat werknemer nog geen geldig ticket LDE? Zie advies LDE aanvragen.