Wat is het referteloon?

Het referteloon

= brutoloon van je werknemer
+ de werkgeversbijdragen
– de verminderingen op de werkgeversbijdragen.

Het referteloon is begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (ggmmi).

Werkt je werknemer deeltijds? Dan wordt het referteloon begrensd volgens de tewerkstellingsbreuk. Werkt je werknemer bijvoorbeeld 80%, dan is het begrensde referteloon gelijk aan 80% van het dubbele van het ggmmi.