Rechten en plichten als je een inschakelings- of werkloosheidsuitkering ontvangt

Ben je ingeschreven bij VDAB als werkzoekende en ontvang je een inschakelings- of werkloosheidsuitkering? We zetten je rechten en plichten op een rijtje en leggen uit wat er gebeurt als je je niet aan je plichten houdt.

Mijn rechten

Jobsuggesties

We bezorgen je jobsuggesties. Met deze jobsuggesties willen we je helpen in je zoektocht naar werk. We hopen dat ze je positief verrassen en inspireren. Je bent niet verplicht om ernaar te solliciteren.

Tewerkstellingspremies

Je komt in aanmerking voor tewerkstellingspremies.

Gratis opleiding

Om je kansen op werk te vergroten, kan je gratis opleidingen volgen die erkend worden door VDAB. Bovendien geniet je van een aantal financiële voordelen.

Gelijke kansen

Je hebt recht op gelijke kansen: we zijn er voor iedereen.

Privacy

Je hebt recht op privacy. Als je ingeschreven bent bij VDAB, gebruiken we je gegevens om je zo goed mogelijk te helpen in je zoektocht naar werk. Je kan die gegevens altijd bekijken en aanpassen. Meer info vind je in onze privacyverklaring.

Mijn plichten

Ik zoek zelf actief naar werk

 • We verwachten dat je zelf actief naar werk zoekt. We bezorgen je opdrachten die je helpen in je zoektocht naar werk. Deze opdrachten zijn verplicht. Je moet ze tegen een bepaalde datum afwerken.
 • Het is belangrijk dat je kan aantonen dat je intensief naar werk zoekt. Bewaar daarom al je vacatures en sollicitaties in je account.

Ik mag geen passende job, begeleiding of opleiding van VDAB weigeren

Biedt VDAB je een vacature, begeleiding of opleiding aan die volgens je bemiddelaar bij jou past? Dan ben je verplicht om te solliciteren naar deze vacature of de begeleiding of opleiding te volgen.

Ik kom de afspraken met de bemiddelaar na en werk actief mee

Je moet alle afspraken nakomen die je bemiddelaar met je maakt en op een positieve manier meewerken.

Telefoongesprek: een bemiddelaar kan je een afspraak sturen voor een telefoongesprek

 • De bemiddelaar stuurt deze afspraak via de post naar het verblijfsadres dat je ingaf in je account.
  • Gaf je geen verblijfsadres in, dan stuurt de bemiddelaar het naar je officieel adres.
  • Verhuis je? Check in je account of je verblijfsadres nog altijd klopt. Indien niet, pas het zelf aan of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • De bemiddelaar stuurt ook een mail naar het e-mailadres dat je ingaf in je account. Klopt het mailadres niet meer dat je ingaf? Dan kan je dit zelf wijzigen of bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • Je bent verplicht om de bemiddelaar te contacteren op het voorgestelde tijdstip. Kan je de bemiddelaar niet contacteren op het voorgestelde tijdstip?
  • Dan moet je dit op voorhand melden aan de bemiddelaar. Zo kunnen jullie een nieuwe afspraak maken. Bovendien moet je ten laatste de derde werkdag na de geplande afspraak een bewijs van de reden van je afwezigheid bezorgen aan de bemiddelaar.
  • Wil je eerder bellen? Geen probleem! Je kan bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Persoonlijk gesprek: een bemiddelaar kan je een afspraak sturen voor een gesprek

 • De bemiddelaar stuurt deze afspraak via de post naar het verblijfsadres dat in je account vermeld wordt.
  • Gaf je geen verblijfsadres in, dan stuurt de bemiddelaar het naar je officieel adres.
  • Verhuis je? Check dan in je account of je verblijfsadres nog altijd klopt. Indien niet, pas het zelf aan of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • De bemiddelaar stuurt ook een mail naar het e-mailadres dat je ingaf in je account. Klopt het mailadres niet meer dat je ingaf? Dan kan je dit zelf wijzigen of bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • Je bent verplicht om in te gaan op deze afspraak.
 • Kan je niet aanwezig zijn op het gesprek?
  • Dan moet je dit op voorhand melden aan de bemiddelaar. Zo kunnen jullie een nieuwe afspraak maken.
  • Bovendien moet je ten laatste de derde werkdag na de geplande afspraak een bewijs van de reden van je afwezigheid bezorgen aan de bemiddelaar.

Videogesprek: een bemiddelaar kan je een afspraak sturen voor een videogesprek

 • Bekijk onze instructievideo over hoe je een gesprek voert via Google Meet.
 • Word je uitgenodigd voor een videogesprek? Als je dit niet ziet zitten, kan je de bemiddelaar vragen om een telefoongesprek te hebben of een persoonlijk gesprek op een VDAB-locatie. Meld dit op voorhand aan je bemiddelaar.
 • Ga je in op de uitnodiging voor een videogesprek? Enkele tips en richtlijnen:
  • Om je privacy te beschermen kan je je achtergrond vervagen of vervangen door een fictieve achtergrond. Pas hiervoor je instellingen aan. Een andere mogelijkheid is dat je je camera uitzet.
  • Je kan het videogesprek opnemen om het later opnieuw te beluisteren. Meld dit wel bij de start van het gesprek aan je bemiddelaar. Neem jij het videogesprek op, dan kan de bemiddelaar ervoor kiezen om het ook op te nemen.
  • Let erop dat je niet gestoord wordt tijdens het videogesprek en dat er geen storend omgevingslawaai is. Oordeelt de bemiddelaar dat het gesprek onmogelijk is door storende factoren, dan kan de bemiddelaar voorstellen om het gesprek verder te zetten op een VDAB-locatie.

Actie

 • Je bemiddelaar kan een begeleidings-, opleidings-, werkervarings- of andere inschakelingsactie voorstellen. Je bent verplicht om hierop in te gaan en er actief aan mee te werken.
 • Zo kan je bemiddelaar je bijvoorbeeld vragen om een opleiding te volgen waardoor je sterker staat op de arbeidsmarkt.

Opdracht

 • Je bemiddelaar kan je een opdracht geven en met je afspreken dat je deze moet uitvoeren.
 • Zo kan je bemiddelaar je bijvoorbeeld vragen om te reageren op een bepaalde vacature. Je bemiddelaar kan achteraf kan bij de werkgever peilen hoe de sollicitatie verliep en dit met je bespreken.

Ik ben bereikbaar via mail en lees de mails die ik van VDAB ontvang

We sturen berichten naar het mailadres dat je ingaf in je account.

 • Krijg je geen berichten van ons? Check je spam.
 • Wil je je mailadres wijzigen? Wijzig het zelf of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Ik ben bereikbaar via de post en lees de brieven die ik van VDAB ontvang

We kunnen je ook brieven versturen. We versturen deze brieven naar het verblijfsadres dat je ingaf in je account. Gaf je geen verblijfsadres in, dan sturen we het naar je officieel adres.

 • Verhuis je? Check dan in je account of je verblijfsadres nog altijd klopt.
 • Indien niet, pas het zelf aan of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Goed om weten

Wat als ik me niet aan mijn plichten hou?

We volgen je werkzoekgedrag op. Oordelen we dat je niet voldoende inspanningen doet om werk te vinden? Dan bezorgen we je dossier aan de Controledienst. De Controledienst beslist of je een sanctie krijgt of niet.