U bent hier

Privacyverklaring voor werkgevers

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we je persoonsgegevens verwerken. Hoe je met de gegevens van werkzoekenden moet omgaan, wordt afgesproken in een overeenkomst.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden verwerkt door de 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding', afgekort: VDAB. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor verwerkingen van je persoonsgegevens.

VDAB verwerkt enkel persoonsgegevens die kaderen binnen de organisatie van onze opdracht. Voor meer informatie over deze verwerking kan je elke werkdag van 8 tot 19 uur terecht op het gratis nummer 0800 30 700 of mailen naar info@vdab.be.

Wanneer verzamelt VDAB je persoonsgegevens?

VDAB verzamelt persoonsgegevens op verschillende dienstverleningsmomenten, bijvoorbeeld bij:

 • jobbeurzen

 • het doorgeven van vacatures

 • werknemersopleidingen

 • werkplekleren

 • jobcoaching

 • registratie voor Mijn VDAB

 • sollicitatiefeedback door werkzoekenden

 • arbeidsmarktonderzoeken

 • andere dienstverlening die VDAB aanbiedt aan werkgevers

Welke gegevens verwerkt VDAB over jou?

 • VDAB verwerkt je identificatiegegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Als je beroep doet op dienstverlening waar een betaling aan vasthangt, dan verwerkt VDAB ook financiële gegevens.
 • VDAB verzamelt je gegevens door middel van:
  • gegevens die je geeft bij het sluiten van een overeenkomst met VDAB,

  • visitekaartjes die VDAB van u heeft ontvangen,

  • vacatures die je opgeladen hebt in de vacaturedatabank,

  • inschrijvingen op een nieuwsbrief en

  • via de contactgegevens in de KBO.

Waarvoor gebruikt VDAB je persoonsgegevens?

We gebruiken je gegevens om:

 • communicatie te voeren,

 • dienstverlening voor te stellen,

 • dienstverlening te organiseren en op te volgen, en 

 • matching tussen werkgever en werkzoekende tot stand te brengen.

Hoelang bewaart VDAB je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig om onze taak te kunnen uitoefenen.

Worden je persoonsgegevens meegedeeld aan anderen?

 • VDAB maakt onder meer gebruik van externe dienstverleners voor het verwerken van betalingen en om interne communicatie te voeren.
 • Gezien partners een essentieel onderdeel zijn van onze werking, zullen zij ook gegevens van werkgevers zien en behandelen als gegevensverwerkers in naam van VDAB.
 • VDAB maakt afspraken over hoe deze verwerkers moeten omgaan met de persoonsgegevens.
 • Om de matching tussen werkgevers en werkzoekenden mogelijk te maken zullen ook werkzoekenden de gegevens op de vacatures kunnen bekijken en gebruiken.

Welke rechten heb je?

Je hebt steeds het recht om gegevens die VDAB over je verwerkt te bekijken en te corrigeren wanneer ze fout zijn.

VDAB behoudt zich het recht voor om dit privacy-beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen zullen steeds via de website worden gemeld.