U bent hier

Privacyverklaring voor werkgevers

Maak je gebruik van diensten op de VDAB-website of onze online systemen? Dan kunnen we je persoonsgegevens vragen. Wat doen we met de persoonsgegevens die je ingeeft op onze website of doorgeeft aan VDAB? We geven tekst en uitleg.

Onze privacyverklaring kan wijzigen, bijvoorbeeld omdat de wetgeving wijzigt. Op deze pagina vind je altijd de laatste versie. Onze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 29 maart 2019.

Klap alles open
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Waarom mogen we je persoonsgegevens verwerken?

VDAB is een Vlaamse overheidsinstelling en verwerkt je persoonsgegevens omdat de overheid ons de wettelijke opdracht gegeven heeft om arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding te organiseren.

We hebben geen toestemming nodig om je persoonsgegevens te verwerken voor die opdracht.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens om onze taak als arbeidsbemiddelings- en begeleidingsorganisatie uit te oefenen. We gebruiken je gegevens om:

 • communicatie te voeren,
 • dienstverlening voor te stellen,
 • dienstverlening te organiseren en op te volgen,
 • via tevredenheidsmetingen onze dienstverlening te analyseren en verbeteren,
 • te matchen tussen werkgever en werkzoekende, 
 • je toegang te geven tot onze onlinesystemen zoals Mijn VDAB
 • opvolging, kwaliteitsmonitoring en -verbetering te doen, en 
 • de vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens te bewaken.
Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken volgende persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres,
 • financiële gegevens als je beroep doet op dienstverlening waar een betaling aan vasthangt, en
 • acties in Mijn VDAB zoals sollicitatiefeedback.

We verzamelen je gegevens via:

 • gegevens die je geeft bij het sluiten van een overeenkomst met VDAB,
 • visitekaartjes die we van je ontvangen,
 • vacatures die je publiceert in de jobdatabank,
 • inschrijvingen op een nieuwsbrief,
 • je contactgegevens in de KBO, en
 • het aanmaken van een Mijn VDAB-account en je acties in Mijn VDAB.
Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig om onze taak te kunnen uitoefenen.

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens veilig en zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig.

Je gegevens worden enkel gebruikt door medewerkers van VDAB of partners die ze nodig hebben voor hun job

Met wie delen we je persoonsgegevens?

We kunnen je persoonsgegevens uitwisselen met andere instanties.

We doen dat enkel als de ontvanger recht heeft op de gegevens, ze op een veilige en wettelijk correcte manier verwerkt en ze op een vertrouwelijke manier behandelt.

We maken hierover de nodige afspraken met de ontvangers.

We wisselen gegevens uit met:

Opleidings- en begeleidingsorganisaties We werken samen met partners voor bemiddeling, begeleidingen en opleiding. Zij maken gebruik van onze systemen en kunnen je persoonsgegevens verwerken.
Externe bedrijven We werken samen met externe bedrijven voor de opslag van onze gegevens en het versturen van mails. We wisselen met deze bedrijven de nodige gegevens uit. We maken ook gebruik van externe dienstverleners voor het verwerken van betalingen en om interne communicatie te voeren.
Officiële instanties We ontvangen bedrijfsgegevens via de Kruispuntbank van ondernemingen, waaronder contactpersonen voor het bedrijf.
Onderzoeksinstellingen Wij wisselen persoonsgegevens uit met onderzoeksinstellingen (bijvoorbeeld universiteiten) voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.
Burgers Burgers kunnen je persoonsgegevens op de vacatures raadplegen en gebruiken om te solliciteren.

We wisselen ook persoonsgegevens uit met een aantal officiële instanties zoals het Rijksregister. Als Vlaamse overheid zijn wij in sommige gevallen verplicht om een protocol te sluiten of moet er een beraadslaging zijn om de gegevens uit te wisselen.

Bekijk het volledig overzicht van alle organisaties met wie we persoonsgegevens uitwisselen en de protocollen en beraadslagingen.

Wat zijn je rechten in verband met je persoonsgegevens?

Wat zijn je rechten in verband met je persoonsgegevens?

Omdat we persoonsgegevens van je verwerken, heb je volgende rechten:

1. Recht op informatie

Je kan op deze privacy-pagina lezen hoe we omgaan met je persoonsgegevens.

Heb je nog bijkomende vragen? Bel ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of mail naar info@vdab.be.

2. Recht op inzage

Je hebt recht om te zien welke persoonsgegevens we van je verwerken.

Meer informatie over hoe je dit recht kan uitoefenen vind je op deze pagina.

Daarnaast kan je ook bellen naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of mailen naar info@vdab.be.

3. Recht op correctie

Merk je dat bepaalde gegevens niet correct zijn? Dan heb je twee mogelijkheden:

 • Pas ze zelf aan in de online tools van VDAB.
 • Bel naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of mail naar info@vdab.be.

4. Recht van bezwaar

Wij verwerken je persoonsgegevens meestal om onze wettelijke opdracht als overheidsinstelling uit te voeren.

Je kan daarom niet vragen om je gegevens te verwijderen. Dat kan enkel als je toestemming gegeven hebt (recht op wissing).

Je kan wel bezwaar aantekenen tegen de verwerking.

 • Dat kan via info@vdab.be of de post (VDAB, keizerslaan 11, 1000 Brussel).
 • Voeg een kopie toe van je identiteitskaart, zodat we je kunnen identificeren.