U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

Bedrijfswagen na ontslag

Wat met een bedrijfswagen na ontslag? Expert Liesbeth Overmeire, Legal Advisor bij Partena, beantwoordt vier veelgestelde vragen.

1. Moet ik als werknemer mijn bedrijfswagen direct teruggeven na mijn ontslag?

Liesbeth: "Dat hangt ervan af. Er zijn twee situaties mogelijk:

 • Moet je nog een opzegperiode vervullen bij je werkgever?
  Dan mag je je wagen gedurende heel die periode blijven gebruiken. Mocht je werkgever toch willen dat je je wagen eerder teruggeeft, dan is dit een eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst en kan je eisen dat hij een opzegvergoeding betaalt.
 • Moet je geen opzegperiode vervullen bij je werkgever (omdat je ontslagen werd om dringende reden of omdat je een opzegvergoeding krijgt)?
  Dan moet je je bedrijfswagen direct inleveren. Krijg je een opzegvergoeding, dan gebeurt het in de praktijk echter vaak dat je werkgever je de toestemming geeft om je wagen nog een tijd te gebruiken. Hij mag zelf beslissen hoelang precies."

2. Kan ik als werknemer de bedrijfswagen overkopen na mijn ontslag?

Liesbeth: "Ja, dat kan. Je werkgever kan met jou overeenkomen dat je de bedrijfswagen of het leasingcontract van de bedrijfswagen overneemt.

Interessant weetje als je zelf ontslag neemt: het zou kunnen dat er in je arbeidsovereenkomst een leasebeding opgenomen is. In dit geval kan je werkgever de kost, die voortvloeit uit de vroegtijdige stopzetting van het leasingcontract, aan jou doorrekenen. Er bestaat discussie over of zo'n leasebeding wettelijk is of niet. In ieder geval is het zo dat je op voorhand een duidelijk zicht moet hebben op de financiële gevolgen ervan."

3. Wat kan ik als werkgever doen als m'n werknemer z'n wagen niet wil inleveren?

Liesbeth: "Je kan via een aangetekend schrijven eisen dat hij de wagen teruggeeft. Gaat hij hier niet op in, dan kan je bijstand vragen bij de politie om de wagen op te halen en een klacht indienen. Levert dit ook niets op, dan heb je de mogelijkheid om je werknemer te dagvaarden. Dit kan in kortgeding of via de gewone arbeidsrechtbank. Bovendien kan je een schadevergoeding eisen."

4. Kan ik als werkgever m'n werknemer laten betalen als hij de wagen beschadigd heeft?

Liesbeth: "Je werknemer moet het arbeidsgereedschap in goede staat teruggeven. Dit geldt ook voor z'n bedrijfswagen. Of hij moet betalen bij beschadiging, hangt af van verschillende factoren.

 • Gaat het over schade door het 'gewone gebruik' van de wagen (bijvoorbeeld slijtage van de zetels of de banden)? Dan moet hij de kosten hiervan niet betalen.  
 • Gaat het over andere vormen van schade? Dan hangt het af van het tijdstip waarop de auto beschadigd werd.
  • Werd de wagen tijdens de privétijd van de werknemer beschadigd, dan is hij aansprakelijk en moet hij de kosten betalen.
  • Werd de wagen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst beschadigd, dan is de werknemer enkel aansprakelijk voor:
   • zware fouten (bijvoorbeeld in dronken toestand een ongeval veroorzaken),
   • opzettelijke fouten (bijvoorbeeld na een discussie opzettelijk tegen een andere auto rijden),
   • herhaalde lichte fouten (bijvoorbeeld door onzorgvuldig rijgedrag meermaals tegen een paaltje rijden in de parkeergarage).

   In alle andere gevallen moet hij de kosten niet betalen."

   

Barbara Peirs
       

Over Partena

Partena is een HR-dienstverlener die bedrijfsleiders en HR-managers begeleidt in alle fases van hun beroepsleven.

Bij de oprichting van hun bedrijf, het sociaal statuut van zelfstandigen, het loon- en personeelsbeheer van werknemers en hun kinderbijslag, medische controle bij absenteïsme, opleidingen en seminaries.

Wil je meer info? Surf naar www.partena.be.

Gepubliceerd in