U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

Mentaal al op pensioen

Niet gemotiveerd. Geen zin om bij te leren. Nauwelijks binding met het bedrijf waarvoor ze werken. Wat vang je aan met mensen die mentaal al met pensioen zijn, maar eigenlijk nog jaren voor de boeg hebben? Het is het onderwerp van het doctoraat van de Nederlandse Jenny Huijs.

Huijs is gezondheidswetenschapper en deed onderzoek naar werknemers bij 5 verschillende grote organisaties, waaronder enkele afdelingen van de Nederlandse politie.

Volgens een ruwe schatting in het onderzoek is 1 werknemer op 10 al mentaal op pensioen, 25% van alle werknemers balanceert op het randje. 

Het gaat hierbij overigens niet enkel om werknemers aan het einde van hun carrière. Uit het onderzoek blijkt dat er mentaal gepensioneerden zijn in alle leeftijdscategorieën. 

Hoe voorkom je dat mensen mentaal afhaken?

Huijs zette tijdens haar onderzoek kleine groepjes van ongemotiveerde werknemers samen met hun leidinggevenden.

Ze dachten na over hoe de werknemers terug beter konden functioneren binnen het team.

Daar kwamen vaak kleine dingen uit. In 1 team gingen ze met z'n allen een cursus 'feedback geven' volgen. In een ander groepje beslisten ze om van de taak van voorzitter bij vergaderingen een beurtrol te maken zodat iedereen eens een vergadering kan leiden. 

Daarna zetten ze het resultaat van de denkoefening meteen om in de praktijk. Met succes zo bleek. De werknemers kregen het gevoel dat ze gehoord werden en zagen ook meteen een tastbaar resultaat. Ondanks dat het slechts ging om kleine veranderingen, keerde het werkplezier in veel gevallen snel terug.

Volgens Huijs weten mensen meestal wel waar het aan schort op de werkvloer, maar hebben ze het gevoel dat nadenken over een oplossing geen zin heeft. Werknemers zijn ook niet snel geneigd om aan te kloppen bij hun manager en toe te geven dat ze niet meer gemotiveerd zijn. Het onderwerp moet in de eerste plaats dus bespreekbaar worden.

Ziekteverzuim

Uit het onderzoek van Huijs blijkt ook dat werknemers die 'hun tijd uitzitten' op het werk vatbaarder zijn voor langdurig ziekteverzuim, omdat de verbondenheid met hun werk er niet of nauwelijks is. Dit brengt niet alleen stevige kosten met zich mee voor het bedrijf, ook dreigt de werknemer thuis weg te kwijnen door het gemis aan structuur, een stabiel inkomen en sociaal contact.

Huijs onderzocht hoe mentaal gepensioneerden na een periode van ziekte sneller terug aan het werk kunnen. Hierbij is het vooral belangrijk dat de werknemer het gevoel heeft dat hij in staat is om taken uit te voeren die iets bijdragen binnen het team.

Zo komt in de studie van Huijs een politieagent aan bod die na zijn ziekteverlof geen wapenstok meer kon dragen door fysieke problemen. Dit tastte zijn gevoel van eigenwaarde aan, waardoor de agent het niet zag zitten om terug te komen werken. 

Door hem zelf te vragen welke taken zonder wapenstok hij wél kon en wilde doen, achterhaalde de werkgever hoe de agent zich weer waardevol kon voelen in zijn job. Resultaat: een agent die nog lang niet op pensioen wil!

 

Diederik Van Vlem
 

Gepubliceerd in