Premie individueel maatwerk voor werkgevers

Als je een kans geeft aan een medewerker met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem, kom je vanaf 1 juli 2023 in aanmerking voor een premie individueel maatwerk. Individueel maatwerk vervangt de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).
 

Financieel plaatje

Afhankelijk van de behoeften van je medewerker, krijg je gedurende 2 of 5 jaar een premie.

  • 2 jaar: als de arbeidsbeperking of het gezondheidsprobleem nog positief kan evolueren. 
  • 5 jaar: als de arbeidsbeperking of het gezondheidsprobleem langdurig en blijvend is,

De premie kan uit een loon- en begeleidingspremie bestaan.

  • De loonpremie is een percentage van het loon dat je betaalt aan je medewerker.
    Het bedrag is afhankelijk van het geplafonneerde referteloon. De loonpremie bedraagt minimum 20% en maximum 75% van het referteloon. 
  • Heeft je medewerker nood aan begeleiding? Dan krijg je ook een begeleidingspremie. Dit is een vaste vergoeding afhankelijk van de begeleidingsnood. 

Verlenging of aanpassing

  • Bij de premie individueel maatwerk van 2 jaar is er geen verlenging of aanpassing mogelijk. Indien nodig, kan je een nieuwe premie aanvragen.
  • Bij de premie individueel maatwerk van 5 jaar, kan je een verlenging aanvragen tijdens het vijfde jaar. Vanaf het tweede jaar kan je een aanpassing aanvragen. 
  • VDAB oordeelt of een verlenging of aanpassing opportuun is. 

Meer info

Op vlaanderen.be vind je meer info over individueel maatwerk en de overgangsmaatregelen.

Je kan ook een online infosessie herbekijken of mailen naar individueelmaatwerk@vlaanderen.be.

Voor zelfstandigen

Werk je als zelfstandige en heb je een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem? Dan kom je in aanmerking voor individueel maatwerk voor zelfstandigen.