Wat bij herstructurering?

Ontsla je in een periode van 60 dagen meerdere werknemers omwille van besparingen, dan is er sprake van een collectief ontslag of herstructurering en heb je specifieke verplichtingen. We geven tekst en uitleg.

Wanneer is er sprake van een herstructurering?

We spreken van een collectief ontslag of herstructurering als je in een periode van 60 dagen meerdere werknemers ontslaat omwille van besparingen. 

  • Heb je tussen de 20 en 100 medewerkers? Dan gaat het over een ontslag van minstens 10 medewerkers.
  • Heb je tussen de 100 en 300 medewerkers? Dan gaat het over een ontslag van minstens 10% van je medewerkers.
  • Heb je 300 medewerkers of meer? Dan gaat het over een ontslag van 30 medewerkers.

Wat zijn mijn plichten bij een herstructurering?

Bij een collectief ontslag heb je net zoals bij een gewoon ontslag 2 opties:

  • Je laat je ontslagen medewerker een opzegtermijn presteren die wettelijk vastgelegd is.
  • Je beëindigt zijn arbeidsovereenkomst onmiddellijk en betaalt hem een ontslagvergoeding (verbrekingsvergoeding) die overeenstemt met de duur van zijn opzegtermijn.

Daarnaast heb je een aantal specifieke verplichtingen.

  • Je informeert en raadpleegt de werknemersvertegenwoordigers vooraf.
  • Je deelt het voornemen tot collectief ontslag via een aangetekende brief mee aan de directeur van de tewerkstellingsdienst (VDAB, Actiris of FOREM) waar je onderneming gevestigd is.
  • Je betaalt je medewerkers een bijzondere vergoeding uit.
  • Je richt een tewerkstellingscel op of neemt eraan deel.
  • Je biedt outplacement aan bepaalde medewerkers aan.

Op werk.be vind je uitgebreide informatie over de procedures bij collectief ontslag.

Meer weten?

Onze experts staat voor je klaar. 

Neem contact op