U bent hier

Disclaimer van vdab.be

Inhoud

VDAB besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Wanneer VDAB verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan gaan we onmiddellijk over tot verbetering of aanvulling.

Wanneer we op deze website de voornaamwoorden 'hij' en 'zijn' gebruiken, bedoelen we hier ook 'zij' en 'haar' mee. De keuze voor een consequent gebruik van mannelijke voornaamwoorden, betekent niet dat we geen belang hechten aan diversiteit. Het is een louter praktische overweging, in functie van de leesbaarheid.

Links

Deze website kan links bevatten naar websites die door derden worden aangeboden.

VDAB controleert deze andere websites niet en heeft geen technische of inhoudelijke controle over die websites.

Aansprakelijkheid

VDAB is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld.

VDAB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de werking van websites van derden. Elk gebruik van deze website en informatie die op deze website beschikbaar is, is dan ook voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

© VDAB

VDAB geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden voor informatieve doeleinden.

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van VDAB, de bedrijfsnamen en -logo's van Bedrijven in de kijker) zijn beschermde merknamen. Je mag die niet gebruiken zonder toestemming van de merkhouder.

Wil je reclame maken voor VDAB? Gebruik dan uitsluitend het officiële logo, bij voorkeur mét de slogan "samen sterk voor werk".

Opgelet: 'VDAB' is een beschermde merknaam. Je mag dit logo niet misbruiken, door het bijvoorbeeld bij je eigen vacatures te plaatsen. Heb je vragen over het gebruik van dit logo? Mail dan naar hans.maenhout@vdab.be.

Privacy

VDAB gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en andere toepasselijke Belgische wetgeving.

We verwerken persoonsgegevens van werkzoekenden, werkgevers en partners. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.

Analytische cookies

Surf je op onze website, dan verzamelen we automatisch gegevens over je surfgedrag en technische kenmerken (browser, locatie, internet provider, type toestel...).

Deze gegevens gebruiken we voor statistische of technische doeleinden (optimalisatie van het aanbod, oplossen van problemen). Lees meer over ons cookie-beleid.

Klantendienst

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze klantendienst op het nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Toegankelijkheid

VDAB heeft ervoor gezorgd dat deze website toegankelijk is voor alle bezoekers. De site beantwoordt aan de nieuwste normen en voorschriften voor websites en werd getest met verschillende browsers en hulpmiddelen voor mensen met een handicap. Meer informatie vind je in onze toegankelijkheidsverklaring.

Vacatures

VDAB werkt samen met andere organisaties die vacatures aanleveren voor de VDAB-jobdatabank.

Anderzijds wisselt VDAB ook vacatures uit met andere organisaties voor verspreiding op hun website. Zo wordt maximale zichtbaarheid gegeven aan de vacatures. De modaliteiten voor deze uitwisseling worden vastgelegd in een overeenkomst. De volgende organisaties posten in overleg met VDAB, vacatures van de VDAB-website op hun eigen website: Google for Jobs, Jobat, LinkedIn, Regiotalent en Indeed.

Opleidingen

Andere opleidingsverstrekkers kunnen ook opleidingen in de opleidingengids op de website van VDAB. VDAB staat niet in voor de inhoud en kwaliteit van deze opleidingen. 

Chat

  • VDAB streeft ernaar om tijdens de chat volledige, juiste, begrijpelijke, nauwkeurige en actuele info te geven. Ondanks deze inspanningen kan het gebeuren dat de informatie ​toch niet voldoet.
  • Je kan aan de informatie die je kreeg tijdens de chat geen rechten ontlenen. Bovendien zijn we niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. 
  • We kunnen de info die we krijgen tijdens de chat gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening of voor onderzoeksdoeleinden.
  • Schelden en grof taalgebruik horen niet thuis op de chat.
  • Chat je met ons, dan ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Videogesprek met sollicitatiecoach

De gesprekken met de online sollicitatiecoach vinden plaats in een oefencontext. Je mag deze gesprekken alleen opnemen voor eigen gebruik. Je mag de opnames niet bewerken of verspreiden. 
 

Wat bij inbreuken op bovenvermelde regels?

Pleeg je inbreuken op bovenvermelde regels? Dan zal VDAB niet nalaten om ze te laten sanctioneren door de rechtbank. 

Ieder geschil met betrekking tot de VDAB-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.