U bent hier

Deeltijds leren en werken

In het kader van deeltijds leren en werken, kan je gebruik maken van Mijn loopbaan voor partners. We geven meer info over alle items rond deeltijds leren en werken.

Toegang tot Mijn Loopbaan voor partners

Wil je als nieuwe gebruiker toegang krijgen tot Mijn Loopbaan voor partners? Op de pagina Hoe krijg je toegang tot Mijn Loopbaan voor partners? vind je de gebruikersverklaring die je moet invullen en ondertekenen.

Stuur het getekende originele document naar:

Departement Onderwijs & Vorming
Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
Leren en werken
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Tel. algemeen +32 (0)2 553 97 93

Toegang tot het klantendossier

Je krijgt slechts toegang tot het klantendossier als de leerling zijn goedkeuring gegeven heeft. Dit doet hij door een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier inzagerecht te bezorgen aan zijn VDAB-bemiddelaar.

  • Als centrum deeltijds onderwijs moet je inzagerecht voor jezelf vragen én voor de organisatoren van een potentieel persoonlijk ontwikkelingstraject, voortraject, brugproject of IBAL (intensieve begeleiding alternerend leren).
  • Als Syntra-leersecretariaat moet je in eerste instantie enkel inzagerecht voor jezelf vragen. Blijkt een voortraject nodig, dan moet je ook het inzagerecht voor de organisator van het voortraject aanvragen. Voor de Syntra-leerlingen zijn er dus twee versies van aanvraagformulieren voorzien.

Een overzicht van de aanvraagformulieren:

Handleidingen voor Mijn loopbaan voor partners

Hieronder vind je de meest recente handleidingen om Mijn loopbaan voor partners op een efficiënte manier te gebruiken. Recente wijzigingen worden groen gemarkeerd.

Bedrijfsnummers en uitvoerdersnummers

Kwaliteitsvolle intake en screening

Hieronder vind je de leidraad voor een kwaliteitsvolle intake en screening en de laatste versie van het screeningsinstrument.

Specifieke informatie rond deeltijds leren en werken in Brussel

Ben je een centrum voor leren en werken uit het Brussels gewest of werk je met Brusselse leerlingen? Dan moet je een specifieke procedure volgen om toegang te krijgen tot het klantendossier van de leerlingen.

Meer informatie of vragen