U bent hier

Nieuws over de arbeidsmarkt - september 2012

Heb jij ooit al eens gestaakt? Vertel het ons!

Op de dag dat VT4 dan eindelijk Vier wordt linken naar een nieuw televisieprogramma van de VRT is misschien wat vreemd. Maar dan hadden ze bij Woestijnvis maar iets moeten doen met beroepen.

Ketnet/Op12 lanceert vandaag immers een programma, gericht op pubers, genaamd Magazinski. Met daarin de rubriek "Boodschap van algemeen nutski", verzorgd door het "De Federale Overheidsdienst Ter Bevordering van de Beroepskeuze". In de eerste aflevering: het beroep "leerkracht geschiedenis".

Wil je een iets minder humoristische kijk op wat beroepen inhouden, kan je natuurlijk ook nog altijd terecht in een van onze 170 beroepenfilms.

Hoelang zit jij in de auto op een gemiddelde werkdag? Vertel het ons!

Wanneer beslis je welke kleren je gaat aantrekken naar je werk? De avond ervoor, 's morgens vroeg als je opstaat of pas enkele minuten voor je vertrekt? Vertel het ons!

Of de uitspraken in het filmpje Sh*t applicants say in a jobinterview allemaal uit werkelijke sollicitatiegesprekken gegrepen zijn, weten we niet. Wel dat het een erg grappig filmpje is. En dat als die uitspraken uit jouw mond zouden kunnen gekomen zijn, je toch misschien met een probleem zit:

 

Er gaat een campagne van BNP Parisbas Fortisbanking op Facebook achter schuil. Op Dr. Job krijg je namelijk de tips hoe het wél moet.

Cover van de diversiteitsbarometer WerkGisteren stelde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding de resultaten van de eerste Diversiteitsbarometer Werk voor. Het Centrum wil om de twee jaar verslag uitbrengen over de sectoren die het meest betrokken zijn bij diversiteit: tewerkstelling, huisvesting en onderwijs.

De eerste barometer Werk toont aan dat allochtonen en gehandicapten het niet gemakkelijk hebben op de arbeidsmarkt, maar als het meest frappant vermeldt het Centrum het veelvuldig voorkomen van leeftijdsdiscriminatie. Enkele bevindingen:

 • Een aanzienlijk risico op discriminatie bij de eerste selectiefases voor personen ouder dan 45 jaar (7 à 8 procentpunten meer kans op ‘discriminatienadeel’ in vergelijking met een kandidaat van 35 jaar op het moment van de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek);
 • Bijna de helft van de HR-verantwoordelijken zegt dat de leeftijd van een kandidaat een impact heeft op de initiële selectie; 15% van de selectieverantwoordelijken bevestigt dat oudere kandidaten zich meer moeten bewijzen dan jongere;
 • Discriminatie doet zich niet enkel voor bij de aanwerving, maar ook tijdens de uitvoering van het arbeidscontract. Respectievelijk 12% en 6% van de werknemers zegt zelf getuige en slachtoffer te zijn geweest van leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer gedurende de laatste twee jaar.
 • Slechts 1 organisatie op 3 zegt te investeren in de opleiding van personen ouder dan 45 jaar;
 • 1 Belg op 3 vindt dat een bedrijf dat enkel ‘oudere’ werknemers tewerkstelt minder performant zal zijn.
 • Leeftijdsdiscriminatie kan verschillende vormen aannemen, gaande van een gebrek aan respect tot een werkelijk verschil in behandeling wegens de leeftijd.

Wat betreft "origine", zijn dit enkele onderzoeksresultaten:

 • Personen van vreemde origine worden gediscrimineerd bij de uitnodiging op een sollicitatiegesprek. Een kandidaat van vreemde origine heeft 6,6 procentpunt meer kans op een discriminatienadeel in vergelijking met een kandidaat van Belgische herkomst.
 • Bijna 10% van het bevraagde HR-personeel zegt dat de origine van de kandidaat invloed heeft op de uiteindelijke selectiebeslissing. 5% geeft aan dat ook huidskleur meespeelt. Ook na de uitnodiging voor een eerste sollicitatiegesprek speelt origine of huidskleur dus een rol.
 • 45% van het HR-personeel geeft aan dat specifieke religieuze uiterlijkheden zoals de hoofddoek een impact hebben op de uiteindelijke selectiebeslissing. De vraag stelt zich of het hier om een onderscheid louter op basis van godsdienst of ook van etnische achtergrond gaat.
 • 75% van de bevraagde personen van vreemde herkomst geven aan minstens één keer slachtoffer te zijn geweest van discriminatie tijdens hun zoektocht naar werk.

Wat betreft handicap:

 • Ook personen met een handicap worden gediscrimineerd bij de uitnodiging voor het sollictatiegesprek. De kandidaten die aangeven een fysieke handicap te hebben 4 procentpunt meer kans op een discriminatienadeel, waarbij z/hijzelf niet wordt uitgenodigd terwijl de kandidaat zonder fysieke handicap wel wordt uitgenodigd.
 • 70% van het HR-personeel zegt dat de gezondheidstoestand van de kandidaat invloed heeft op de uiteindelijke selectiebeslissing. Ook na de uitnodiging voor een eerste sollicitatiegesprek kan de gezondheidstoestand van de kandidaat een negatieve invloed hebben op de selectie
 • In totaal geeft 10% van de bevraagden aan ofwel zelf slachtoffer (4%) te zijn geweest van discriminatie op grond van hun handicap ofwel getuige (6%) te zijn geweest van een discriminerende situatie ten aanzien van een persoon met een handicap.
 • 47% van de Belgen denkt dat de handicap van een kandidaat een negatieve invloed zal hebben op de aanwerving.

De volledige barometer Werk kan je hier downloaden (pdf, 7 Mb).

Enkele decennia geleden waaide er een nieuw fenomeen over de Atlantische Oceaan richting Europa: teambuilding, aldus Martin in het Magezine. Het management van diverse Amerikaanse bedrijven was tot de constatering gekomen dat er met het ontstaan van teams ook behoefte was aan het bouwen van die teams. Een idee dat de mosterd een beetje is gaan halen bij de teamsport, waarin de individuele kwaliteiten van de sporters bij voorkeur samengebracht worden tot één geheel. Dat is namelijk sterker dan de som van de delen.

Teambuilding, zo spraken de Amerikaanse profeten, sluit aan bij de noodzaak om het functioneren als team onder de loep te nemen en te werken aan de effectiviteit en prestaties van het team als eenheid. Door de jaren heen ontstond er zelfs een complete economie rond dit thema.

Ik herinner me een teambuilding bij een van mijn vorige werkgevers waarbij het management twee groepen samenstelde op grond van het vermogen om anderen te volgen bij hun beslissingen. Nou ja, dat was althans wat ze achteraf beweerden. De twee groepen moesten geblinddoekt en in een soort van polonaise op zoek gaan naar een sjaal die aan een boomtak hing. Bijkomend probleem: zéér geaccidenteerd terrein met stronken, bomen, struiken, kuilen en soms behoorlijk grote keien. De perfecte omgeving om een enkel te verstuiken of een arm tebreken. Dat was dan ook de grootste zorg van het team waar ik deel van uitmaakte. Onze voorbereiding beperkte zich dan ook tot het proberen te memoriseren waar zich venijnige keien en diepe kuilen bevonden. Het andere team was minder voorzichtig, vond de sjaal en eindigde met twee geblesseerde teamleden.

Sommige bedrijven organiseren jaarlijks een sportdag op het werk. Lijkt jou dat leuk?