U bent hier

Nieuws over de arbeidsmarkt - december 2009

Op de homepagina van vdab.be kon je antwoorden op de vraag of jij tussen kerst en nieuw werkte. Ziehier het resultaat.
 • Ja, met plezier: 35%
 • Ja, maar tegen m'n zin: 23%
 • Nee, gelukkig niet: 41%

Hoger opgeleide vrouwen drinken veel meer alcohol dan lager opgeleide seksegenoten. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Ook in ons land ligt het percentage van vrouwen dat veel drinkt bijna twee keer zo hoog bij carrièrevrouwen. Promoties die gepaard gaan met stress en werken in een mannenomgeving zijn volgens de Britse vorsers oorzaak van bovenmatig drankgebruik. Ook moeten vrouwen vaak beter hun best doen dan mannen om hogerop te komen, waarbij ze naar de fles grijpen. Bij mannen heeft het opleidingsniveau geen invloed op drankgebruik: het gemiddelde van overmatige drinkers ligt in elke categorie op ongeveer 10%.

 

Bron: hln.be

Meer dan de helft van de gelukkige medewerkers die dit jaar ondanks de kredietcrisis toch een kerstbonus krijgt, zet het geld op de spaarrekening. Verrassend genoeg zijn dat vaker jongeren tussen de 25 en 35 jaar. Een kleine twintig procent wendt de bonus aan om schulden af te lossen. Dit blijkt uit een studie van elektro-retailer BCC, zo lezen we op managersonline.nl.

Krijg jij een kerst- of eindejaarspremie op je werk?

Ben jij al eens betrapt door je werkgever toen je aan het sollicteren was naar een andere job? En hoe reageerde hij hierop?

Op vdab.be kon je stemmen op de vraag 'Op het werk, roddel ik...' Ziehier het resultaat.

 • Met plezier: 24%
 • Om er bij te horen: 13%
 • Totaal niet: 62%

In totaal waren er 591 stemmen.

Het loon en de status die vasthangen aan de job van onzepartner bepalen grotendeels het beeld dat we van hem hebben. Dat blijktuit een onderzoek van Jobat. Wat nog?

 • Driekwart van de ondervraagde tweeverdieners zegt dat zowel de job als het loon van hunpartner het beeld bepalen dat ze van hem hebben.
 • Vier op de tien kiest zijn partner zelfs in functie van zijn job.
 • Hoe hoger het loon van die partner, hoe tevredener ze zijn.
 • Eén op vijf is helemaal niet tevreden met de job van zijn partner. Een telaag loon, te weinig status en te veel overuren zijn de grootsteboosdoeners.
 • Werknemers waarvan de partner in het onderwijs werkt of een kaderfunctie heeft, zijn het meest tevreden over de job van hun partner.
 • Werknemers waarvan de partner in de horeca of de verkoop werkt zijn het minst tevreden.
 • 30 procent van de mannelijke werknemers vindt dat z'n vrouw gerust wat ambitieuzer mag zijn. Tweederde van de mannen wil meer huishoudelijke taken op zich nemen zodat hun vrouw zich op haar carrière kan storten.

(Bron: MagEzine)

Hoe zit het bij jou? In welke mate is de job van je partner belangrijk voor jou?

De Belg gaat dit jaar gemiddeld 580 euro besteden aan deeindejaarsfeesten, zo lezen we in het MagEzine. Dat is een daling van 2% ten opzichte van 2008, zoblijkt uit een onderzoek van het studie- en adviesbureau Deloitte.Cadeaubonnen blijven het meest gegeerde geschenk. Daarna volgen contantgeld, boeken, kleding of schoenen en muziek.

Welk bedrag besteed jij aan kerstgeschenken, en wat vind jij het leukste cadeau om te krijgen?

'Beter laat dan nooit'. Het is de lijfspreuk van menig notoirlaatkomer. De vraag is of dat wel zo is. Te meer als het niet gaat over'fashionably late' op een feestje verschijnen, maar over de kansen omje job te verpesten, of uit de gratie te vallen bij al wie je lief is.Wat bezielt laatkomers en hoe doorbreek je dit patroon?

Lees meer hierover in het MagEzine.

Een goed uitgebalanceerd evenwicht tussen ervaren werknemers en jonge leeuwen is niet te onderschatten –jongeren zorgen tenslotte voorvers bloed in een onderneming, met de daarmee gepaard gaande frisse visie en enthousiasme, vertelt Martin in het MagEzine. Aan ervaring hebben we bij ons in het bedrijf geen gebrek. Aan jong bloed wel. Dus heb ik de voorbije maanden heel wat sollicitatiegesprekken gehad met pas afgestudeerde bachelors en masters.

Ik beschouw dergelijke gesprekken als zeer leerrijk, zonder meteen hoogdravende conclusies te trekken over een hele generatie. Maar ze bieden wel inzicht in de leefwereld van een groep die over een jaar of twintig, vijfentwintig een belangrijke rol zal spelen in politiek, economie, onderwijs en cultuur. En je krijgt tegelijkertijd een beeld van de dingen waar jongeren mee bezig zijn.

Doorgaans, en daarmee prijs ik mezelf gelukkig, zijn mijn gesprekspartners intelligente en bekwame jonge mensen die op gefundeerde wijze kunnen uitleggen waarom ze voor een bepaalde studierichting kozen. En die hun verwachtingen van die studie niet alleen goed onder woorden kunnen brengen maar, na hun afstuderen, ook doordacht kunnen beoordelen. Opvallend daarbij is dat het merendeel van de sollicitanten opnieuw dezelfde richting zou kiezen. Dat zegt iets over hun inschattingsvermogen, niet?

Steeds vaker zoeken bedrijven nieuwe medewerkers -vooral starters en middenkaders- via sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Dat gaat snel, het is gratis, er heerst een groot gevoel van vertrouwen en ze komen in contact met kandidaten die technologisch onderlegd zijn.

Werd jij al benaderd door werkgevers via je profiel op Facebook?

bron: managersonline.nl

Volgens ISACA, een vereniging van IT-professionals in de Verenigde Staten, spenderen de Amerikanen tijdens de eindejaarsperiode ruim 14 uur aan online shoppen tijdens de werkuren.

Een vierde doet dat uit verveling. Maar een derde ziet geen andere mogelijkheid om tijdig alle eindejaarscadeaus te verzamelen. 'Er wordt zoveel van werknemers gevraagd dat de grens tussen werk en privé vervaagt.'

Doe jij aan online shoppen tijdens de werkuren? Of hou je werk en privé liever gescheiden?

Bron: nieuwsblad.be