U bent hier

Werknemer: ondersteunende maatregelen aanvragen

Heb je door een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking aanpassingen nodig om je job goed uit te oefenen? Vraag het recht aan op ondersteunende maatregelen. Op deze pagina leggen we uit hoe je dit doet als je een werknemer bent.

Stap 1: vul een aanvraagformulier in

Vul het formulier Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen in, print het en onderteken het. 

In het formulier moet je:

  • persoonsgegevens ingeven,
  • de maatregelen aanduiden waarop je denkt recht te hebben,
  • uitleggen waarom je denkt dat je er recht op hebt, en
  • aanvinken welke bewijsstukken je gaat meesturen.

Stap 2: verzamel bewijsstukken van je gezondheidsprobleem

Heb je een gezondheidsprobleem van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om je job uit te voeren? Dan is het belangrijk om bewijsstukken mee te sturen met het formulier.

  • Een schriftelijke verklaring waarin je arts vermeldt welk gezondheidsprobleem je hebt en wat de prognose is. 
  • Kopies van andere bewijsstukken die aantonen dat je een gezondheidsprobleem hebt. Bijvoorbeeld: medische verslagen, verklaringen van je school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap…

Stap 3: bezorg ons het formulier en de bewijsstukken

Verstuur het originele, ingevulde formulier (geen kopie) samen met je eventuele bewijsstukken via de post naar de dienst arbeidsbeperking van de provincie waar je woont. 

We laten je via een brief weten of je al dan niet recht hebt op de maatregelen die je aanvinkte en of je tijdelijk nood hebt aan de maatregelen of gedurende je volledige loopbaan. 
 
Ga je niet akkoord met onze beslissing? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen. Vul hiervoor het formulier gemotiveerd verzoek heroverweging in en bezorg het aan ons.

Heb je het recht gekregen en wil je beroep doen op een maatregel? Vraag de maatregel aan!

Bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden: 
Neem contact op met het Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor doven (CAB) om een tolk VGT aan te vragen.

Tegemoetkoming in je verplaatsingskosten:
Bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of regel het zelf

Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen:

  • Bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) om een tegemoetkoming te krijgen voor arbeidsgereedschap of -kleding of regel het zelf.
  • Voor een arbeidspostaanpassing hoef je niks te doen. Het is aan je werkgever om hier een tegemoetkoming voor aan te vragen. 

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP):
Je hoeft zelf niks te doen. Zodra je het recht bij VDAB aangevraagd hebt, kan jouw werkgever de ondersteuningspremie aanvragen via de website van het departement werk en sociale economie

Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie of Tewekstelling in een maatwerkbedrijf:
Neem contact op met je VDAB-bemiddelaar. Heb je nog geen bemiddelaar? Bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Wil je meer info?  

Contacteer ons.