U bent hier

Voorwaarden medewerkers arbeidspostaanpassing

Om het recht te krijgen op deze maatregel, moet je medewerker aan een van de volgende voorwaarden beantwoorden:

 • Hij kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op deze tegemoetkoming.
 • Hij kreeg van VAPH het recht op een tegemoetkoming voor:
  • hulpmiddelen voor privégebruik, of
  • vervanging of aanvulling van ledematen, romp, wervelzuil, bekken, gehoor, zicht of spraak.
 • Hij kreeg op school hulpmiddelen of aanpassingen aan z'n leeromgeving.
 • Hij kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
 • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
 • minimum 7 punten bij een fysieke of visuele handicap
 • Hij heeft een schriftelijke verklaring van z'n arts waarin hij vermeldt welke aandoening hij heeft en wat de prognose is.
 • Hij beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat hij toch in aanmerking komt.