U bent hier

Voorwaarden terugbetaling arbeidsgereedschap, -kleding en aanpassing werkplek

Om van VDAB het recht te krijgen op een terugbetaling moet je aan één van de volgende voorwaarden voldoen.

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op deze tegemoetkoming.
 • Je kreeg van VAPH het recht op een tegemoetkoming voor:
  • hulpmiddelen voor privégebruik, of
  • vervanging of aanvulling van ledematen, romp, wervelzuil, bekken, gehoor, zicht of spraak.
 • Je kreeg op school hulpmiddelen of aanpassingen aan je leeromgeving.
 • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
  • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
  • minimum 7 punten bij een fysieke of visuele handicap
 • Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt. Je aandoening moet voldoende invloed hebben op je arbeidsmatig functioneren.
 • Je hebt een gemotiveerd advies van een paramedicus.
 • Je hebt omwille van slechthorendheid of doofheid type 7 gevolgd in het buitengewoon onderwijs of in het gewoon onderwijs met GON-begeleiding.
 • Je beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat je toch in aanmerking komt.