U bent hier

Jobstudent: ondersteunende maatregelen aanvragen

© Shutterstock

Heb je door een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking aanpassingen nodig om je job goed uit te oefenen? Vraag het recht aan op ondersteunende maatregelen. Op deze pagina leggen we uit hoe je dit doet als je een jobstudent bent.

Stap 1: verzamel bewijsstukken van je gezondheidsprobleem

Vraag aan je arts om een schriftelijke verklaring in te vullen waarin hij vermeldt welk gezondheidsprobleem je hebt en wat de prognose is. 

Maak kopies van andere bewijsstukken die aantonen dat je een gezondheidsprobleem hebt. Bijvoorbeeld: medische verslagen, verklaringen van je school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap…

Stap 2: vul een aanvraagformulier in

Vul het formulier Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen in, print het en onderteken het. In het formulier moet je:

  • persoonsgegevens ingeven,
  • de maatregelen aanduiden waarop je denkt recht te hebben,
  • uitleggen waarom je denkt dat je er recht op hebt, en
  • aanvinken welke bewijsstukken je gaat meesturen.

Stap 3: bezorg ons het formulier en de bewijsstukken

Verstuur het originele, ingevulde formulier (geen kopie) samen met je bewijsstukken via de post naar ons

We laten je via een brief weten of je al dan niet recht hebt op de maatregelen die je aanvinkte en of je tijdelijk nood hebt aan de maatregelen of gedurende je volledige loopbaan. 

Ga je niet akkoord met onze beslissing? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen. Vul hiervoor het formulier gemotiveerd verzoek heroverweging in en bezorg het aan ons.

Heb je het recht gekregen en wil je beroep doen op een maatregel? Vraag de maatregel aan!

Bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden: 
Neem contact op met het Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor doven (CAB) om een tolk VGT aan te vragen.

Tegemoetkoming in je verplaatsingskosten:
Bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of regel het zelf

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP):
Je hoeft zelf niks te doen. Je werkgever vraagt de ondersteuningspremie aan.

Wil je meer info?  

Contacteer een expert arbeidsbeperking.