Contactgegevens GOB

Wil je graag extra ondersteuning in je job omwille van een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking?

Neem contact op met een GOB (gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst) in je buurt voor gespecialiseerde begeleiding.