U bent hier

Koffie met de Toekomst: De Banenafspraak

Primaire tabs

Wat is het?

VDAB werkt mee aan de opgave om 120.000 mensen aan het werk te helpen voor het einde van het jaar 2024. Tijdens deze Koffie met de Toekomst inspireert UWV, de Nederlandse collega van VDAB, ons over hoe Vlaandere deze uitdaging kan aanpakken. In Nederland hebben zich namelijk vergelijkbare ontwikkelingen voorgedaan. Sociale partners en het kabinet spraken er in 2013 met elkaar af om in 125.000 banen te creëren voor burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heet de wet Banenafspraak.

UWV heeft hier, samen met gemeenten, een belangrijk rol in. Zo toetst UWV bijvoorbeeld welke burgers onder deze afspraak vallen, bemiddelt burgers actief naar werk en verstrekt in sommige gevallen de financiële compensaties waar een werkgever aanspraak op kan maken als deze een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt. Daarnaast verzamelt en rapporteert UWV alle data die laat zien of de tussentijdse doelstellingen zijn behaald.

We ontvangen Astrid Hendriks, Landelijk Manager Samenwerking bij UWV, en een aantal leden van haar multidisciplinaire team. Hun werk richt zich volledig op het uitvoeren en coördineren van de Banenafspraak. Ze vertellen ons over hun ervaringen en lessen van de voorbije vier jaar. Daarnaast zijn de leden van dit zogeheten ‘team Banenafspraak’ erg benieuwd naar de ervaringen in België.

Wie organiseert het?

VDAB - Work out Room

Voor wie?

Iedereen die wenst bij te leren over beleid rond jobcreatie.

Waar en wanneer?

Online
  • Dit evenement is afgelopen: 7 oktober 2020 van 13u tot 14u

Schrijf je in:
Voor meer info: